Ordningsregler

 • Vikter och stänger ställs tillbaka på respektive plats
 • Inga ytterskor inne i lokalen
 • Tvätta av maskinerna efter användning om du varit svettig
 • Dörrar skall vara låsta då ingen finns i lokalen, se också till att släcka lampor och stänga av stereon om du är sist ut ur lokalen.
 • Träningen bedrivs på egen risk F.A.K. tar inte ansvar för eventuella skador
 • Endast betalande har rätt att vistas i lokalen
 • Det är inte ok att filma eller fotografera när andra medlemmar finns i lokalen
 • Personer som ej tränar skall inte vistas i lokalen
 • Barn får träna med målsmans sällskap från 11 år
 • Utrymningsdörrarna används endast för utrymning vid brand. Dörren in till Lärcenter sporthall är förbjuden att använda.
 • Vänligen använd normal ljudvolym på radion (SUNT FÖRNUFT)
 • Misskötsel kan leda till avstängning
 • Som medlem i klubben är det förbjudet att använda otillåtna substanser eller doping
 • Vänligen OM du har med dig shaker så drick den i omklädningsrummet
 • Får du kännedom om något som kan bryta mot någon eller några av dessa regler vänligen kontakta styrelsen
 • Ha ett schysst bemötande till dina föreningskamrater
 • Alla stölder polisanmäls

För allas trevnad vänligen respektera dessa regler !

/Styrelsen