Ordningsregler

 Forshaga Atletklubb Regler

 1. Endast medlemmar får vistas i lokalen

 2. Alla medlemmar hjälps åt att hålla ordning i lokalen

  • Häng tillbaks de vikter du använt
  • Använd desinfektion och torka av redskap efter dig
  • Släng skräp i papperskorgen
  • Uppträd trevligt

 3. Styrelsen kan besluta om avstängning om du som medlem inte följer reglerna ovan.

 

Viktigt att veta för dig som är medlem:

  • Våra öppettider är 06.00-22.00. Som medlem är du ansvarig för att lämna lokalen innan kl. 22 då lokalen larmas på.
  • Du som är under 16 tränar inte utan vuxens sällskap
  • Medlemskontroll kan göras av alla medlemmar då vår medlemslista finns i lokalen.
  • Du är inte olycksfallsförsäkrad genom vår förening när du tränar
  • Medlemsåret är från januari – januari, ny avgift betalas in senast 1 februari varje år.

För mer information finns våra stadgar i lokalen och på vår hemsida www.forshagaak.se

Vi finns på Facebook (Forshaga Atletklubb) och på Instagram (forshagaak) där vi löpande lägger ut nyheter och aktuell information.